RSS

Op donderdag9 februari 2012, vanaf 15:00 uur, organiseren de Universitaire Bibliotheken Leiden een themabijeenkomst over alba amicorum. Meer informatie is H I E R te vinden.