RSS

Drie eeuwen kennis en cultuur in bijzondere boeken Tentoonstelling in Museum Meermanno

Van 3 oktober 2009 t/m 10 januari 2010 organiseert Museum Meermanno de tentoonstelling ‘Boekenwijsheid. Drie eeuwen Nederlandse boekdrukkunst, 1540-1800′.

In deze eeuwen beleefde de Nederlandse boekproductie een ongekende bloei – zowel in aantal als in kwaliteit. In boekenland Nederland verschenen in deze periode meer dan 200.000 titels. De tentoonstelling laat hieruit een dwarsdoorsnede zien. Van topstukken tot gebruiksdrukwerk, van prachtige illustraties tot haastig handwerk, van almanakken tot atlassen, van devote werken tot erotisch proza,. Een uniek overzicht dat de bezoeker overtuigend duidelijk maakt waarom Nederland destijds internationaal een uitzonderlijke positie innam op het terrein van het gedrukte boek.

De directe aanleiding voor de tentoonstelling is de recente voltooiing van het STCN-project van de Koninklijke Bibliotheek: de STCN, de Short-Title Catalogue Netherlands, geeft een overzicht van alle boeken die in de periode 1540-1800 in Nederland zijn gedrukt, of die daarbuiten in de Nederlandse taal verschenen zijn. (zie ook www.stcn.nl). Voor het eerst wordt nu een prachtige selectie getoond uit de werken die in deze database zijn vastgelegd.

De tentoonstelling sluit aan op het boek Boekenwijsheid. Drie eeuwen kunst en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands.

Voor dit boek kozen dertig gerenommeerde wetenschappers een boek uit de periode 1540-1800, dat zij voor hun vakgebied als kenmerkend beschouwen. Het kon gaan om werken die algemeen als belangrijk beschouwd worden, maar ook om ten onrechte vergeten boeken; om prachtig geïllustreerde folianten, maar ook om onooglijke kleine boekjes.

De tentoonstelling komt tot stand in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.

Publicatie (reeds verschenen):
Boekenwijsheid. Drie eeuwen kunst en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands, Walburg pers, 2009. Prijs: € 29,95.

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30
2514 AP Den Haag

Open vanaf half september 2009, dinsdag t/m zondag 12 tot 17 uur.