RSS

Elk woord van Erasmus nu online

Bibliotheek Rotterdam bezit de grootste Erasmusbibliotheek ter wereld. Meer dan 1.200 boeken in deze collectie stammen uit de 16e eeuw. In het Erasmus Center for Early Modern Studies werkt Bibliotheek Rotterdam samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Samen hebben zij nu 16e-eeuwse edities van de 15 belangrijkste boeken van Erasmus gedigitaliseerd, plus de Opera Omnia die kort na zijn dood (in 1536) in negen dikke delen verschenen. Het resultaat is gratis beschikbaar voor iedereen op de website van het Erasmus Center fEMS.

De gedigitaliseerde bronteksten zijn onderdeel van Erasmus Online, een bibliografische database van alle vroegmoderne uitgaven van Erasmus’ werk. Alle afzonderlijke titels-zoals Lof der Zotheid of Adagia-zijn snel en eenvoudig te vinden, bladzij voor bladzij door te bladeren en desgewenst enorm uit te vergroten. Zo is elk detail te bestuderen.
Zoeken in de teksten zelf is nog niet mogelijk. Zodra de techniek het toelaat dat scanners vroegmoderne drukletters vrijwel foutloos herkennen, worden de nu gedigitaliseerde teksten ook volledig doorzoekbaar.