RSS

Museum Meermanno te Den Haag toont vanaf 11 oktober de twintig mooiste miniaturen uit de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant in de tentoonstelling ‘Maerlants Rijmbijbel. Middeleeuws meesterschap in tekst en beeld’. Vanaf 11 oktober is de Rijmbijbel in zijn geheel ook te zien op internet.

Jacob van Maerlant, een Vlaamse dichter die aanvankelijk ridderromans schreef, voltooide de Rijmbijbel in 1271. In dit boek zette hij bijbelse verhalen op rijm. Bijzonder was dat hij dit in zijn landstaal deed, het Middelnederlands. De meeste boeken werden indertijd in het Latijn geschreven, een taal die de lagere adel en de opkomende burgerij niet goed beheersten.

Er zijn, uit de 13de tot de 15de eeuw, vijftien volledige manuscripten van de Rijmbijbel bekend. Museum Meermanno bezit een van de rijkst geïllustreerde exemplaren, dat in 1332 schitterend werd verlucht door Michiel van der Borch. Het is het vroegste gesigneerde en gedateerde verluchte handschrift uit de Noordelijke Nederlanden.

Recent is de Rijmbijbel uit de band genomen om gerestaureerd te worden. Dit geeft de bezoeker de gelegenheid twintig afzonderlijke pagina’s met evenzoveel miniaturen te kunnen bekijken. In de schatkamer van het museum staat de bezoeker oog in oog met deze schitterende kunstwerken op klein formaat.

Tegelijk met de tentoonstelling, waar bruiklenen te zien zijn uit Berlijn, Brussel en Brugge, verschijnt de publicatie Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden van de hand van Claudine Chavannes-Mazel, hoogleraar middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In deze publicatie wordt de lezer meegenomen langs alle 64 miniaturen, waarbij steeds het verband tussen de afbeelding en de tekst van Maerlant wordt gelegd. De Middelnederlandse versregels bij deze miniaturen zijn door specialisten vertaald in hedendaags Nederlands, waardoor het dichtwerk van Maerlant voor iedereen toegankelijk is.

In de tentoonstelling wordt tevens aandacht besteed aan het restauratieproces van de Rijmbijbel. Deze restauratie is het sluitstuk van een groot restauratieproject (Atlas-project) dat in het museum heeft plaatsgevonden.

De Rijmbijbel van Museum Meermanno uit 1332 staat centraal in deze tentoonstelling die t/m 11 januari 2009 is te zien. Via het Geheugen van Nederland is de Rijmbijbel vanaf 11 oktober raadpleegbaar. Via de website van Museum Meermanno is het vanaf nu al mogelijk alle miniaturen te bekijken.

Voor meer informatie en afbeeldingen:
Aafke Boerma (boerma@meermanno.nl),
Museum Meermanno
Prinsessegracht 30,
2514 AP Den Haag
070 3462700